Slik kan rekruttering bygge omdømme

Frank Wikran (t.v) og Sol Ness jobber for at bedrifter skal finne gode ansatte som blir værende. Foto: Kristoffer Lorentzen

Slik kan rekruttering bygge omdømme
Gjennomtenkt og langsiktig markedsføring av bedriften tiltrekker gode kandidater. Det fører ikke bare til gode ansettelser, men bidrar også til grønne tall på bunnlinja.
Feilansettelser er dessverre vanlige. En undersøkelse med over 800 respondenter viste at fire av ti norske bedrifter opplevde å gjøre feilansettelser i løpet av et år.

  • Feilansettelser er som regel også fryktelig dyrt. I snitt koster det en bedrift en og en halv årslønn når det viser seg at personen ikke fungerer på en tilfredsstillende måte i jobben sin, forteller Frank Wikran.

Frank er avdelingsleder ved Fremo Rekruttering i Tromsø og oppfordrer bedrifter til å tenke både langsiktig og strukturert når de er på jakt etter nye folk.

Frank oppfordrer bedrifter til å tenke langsiktig og strukturert når de trenger nye ansatte. Foto: Kristoffer Lorentzen


Employer branding

Employer branding er et tema som tas opp i økende grad og noe mange virksomheter prioriterer mer og mer. Sol Ness, som har en mastergrad i arbeid-og organisasjonspsykologi, jobber i dag som kundekonsulent ved Fremo Rekruttering. Hun utdyper hva dette ny-ordet innebærer i praksis.

– Kort fortalt handler employer branding om markedsføring av bedriften. I en rekrutteringsprosess er det ikke bare arbeidsgiverne som får et førsteinntrykk av kandidatene. Også kandidatene selv danner seg et bilde av hvem bedriften er og hvordan de kan gagne dem, forklarer Sol.

Hun trekker også frem at intern merkevarebygging, å nå ut til ansatte som allerede er i bedriften, kan være et skikkelig sjakktrekk.

– Markedsføring foregår både eksternt og internt, og ved å involvere ansatte kan man skape fremsnakkere som er med på å bære merkevaren, både innad og utenfor virksomheten.

Videre legger hun til at det er flere måter bedrifter kan bygge et omdømme på, som gjør dem attraktive for nøyaktig de kandidatene de er på utkikk etter.

Også kandidatene danner seg et bilde av hvem bedriften er

Sol Ness, kunderådgiver i Fremo,om employer branding

Bygg merkevaren

Annonsering er et viktig virkemiddel som synliggjør bedriften, særlig for jobbsøkere. Benytt mulighetene som ligger i å markedsføre bedriften når du annonserer.

– Å annonsere viser at man vokser, pluss at det er god markedsføring for bedriften. Når vi planlegger markedsføring og annonsering sammen med oppdragsgiver, har vi fokus på hvilke målgrupper vi bør nå, forteller Frank.

De forteller at det her er viktig å se verdien i de ulike kanalene, og vurdere ut ifra hver enkelt stilling. Enkelte yrkesgrupper når du best på LinkedIn, mens andre treffer best for eksempel med målrettet annonsering på Facebook.

– Vi ser at vi når flere unge på Instagram kontra papiravis. Kanskje bør man kjøre en combo av lokalavis og bannerannonsering i de store riks-og regionsavisene. Mulighetene er mange, men bør uansett skreddersys i samarbeid med oppdragsgiver på hvert enkelt rekrutteringsoppdrag.

Han legger vekt på at kombinasjonene av å jobbe parallelt med aktivt kandidatsøk og målrettet annonsering, totalt sett gjør sjansen for å finne riktig kandidat stor.

Sol valgte å flytte nordover igjen etter endt utdannelse. Hun mener Tromsø byr på noe helt unikt Foto: Kristoffer Lorentzen


Tenk helhetlig

Kanskje bør man vise frem andre sider enn kun hvorfor det er bra å jobbe der, men også hvorfor det er flott å bo og leve her i nord.

– Saken om at Nord-Norge mister mye god kompetanse til konkurrerende virksomheter sørpå, fortsetter å være veldig relevant. Derfor er det kanskje særlig viktig for virksomheter i nord å bli enda flinkere til å vise frem hva lokalsamfunnet har å by på for de som ønsker å flytte hit, utdyper Frank.

– Selv tok jeg halve utdannelsen i Trondheim, men valgte å flytte nordover igjen, fordi Tromsø byr på en helt unik natur og fantastiske mennesker, skyter Sol inn.

Her er det mye å spille på, alt fra fritidsaktiviteter i kaldt og rått klima, til spennende arbeidsområder.

– Et godt virkemiddel er å bruke fornøyde ansatte som ambassadører for bedriften. Ofte blir de lenge i jobbene sine og fremsnakker arbeidsplassen. Vær obs på hva det er som gjør at de blir og trives her – om det er fjellsport, det lune lokalsamfunnet eller jobbrelaterte problemstillinger som kanskje er særegne for en landsdel hvor folketallet er spredt og distansene er lange, sier Frank.


FREMO BEMANNING AS

Visste du at …?

…I 2020 åpnet Fremo en ny avdeling i Tromsø, som dekker bemannings og rekrutteringsbehov for alle deres kunder i den nordlige delen av landet.

…Fremo ble etablert i 2005 og har rekruttering, bemanning og rådgivning som sine forretningsområder. De gjennomfører årlig ca. 140 rekrutteringsprosesser til faste stillinger i privat og offentlig sektor. Omsetningen var i 2020 på kr. 114 millioner og de har ambisjoner om å vokse.

…Deres rådgivere er Sertifiserte Rekrutterere DNV-GL og i ulike testverktøy. Deres verdier folkelig, fremoverlent og erfaren er leveregler for dem i hverdagen og de lever etter sin visjon; å skape vinnerfølelse.

Begynn tidlig

Rekrutteringsfaget handler om å sette seg inn i fagmetodikk og bruke metoder for rekruttering på en bevisst og strategisk måte. Enten det er strukturerte intervju eller testing og caser, begynner hele prosessen med en solid behovsanalyse ute hos kunden.

– En god jobbanalyse gjør det lettere å finne rette kandidater, og i utformingen av denne hjelper det ofte å sparre med en rekrutteringsrådgiver. Rekrutteringer er gjerne tidkrevende prosesser som krever høy grad av nøyaktighet og et bevisst forhold til metoder. Det er nemlig ikke hvor mange rekrutteringer du har gjort som avgjør om utfallet blir best mulig, men rekrutteringsvanene dine, sier Sol.

Omdømme vandrer også mye på mele, og påvirkes av en såkalt snakkis. Mange bedrifter er veldig var på dette ovenfor kunder og samarbeidspartnere, men det kan være vell så viktig å tenke på dette når du er i kontakt med jobbsøkere.

– Det er kanskje ikke alle som tenker på hvor viktig inntrykket av selve prosessen er. En profesjonell fremgang og gode metoder i rekrutteringen gjør at vi kan gi godt argumenterte tilbakemeldinger, også til de kandidatene som ikke kommer videre. Dette er veldig viktig for hvordan en bedrift fremstår i bransjen, og igjen for hvor godt de klarer å tiltrekke seg relevante kandidater neste gang de ansetter. At alt dette har en sammenheng er noe vi alltid tar i betraktning når vi går i gang med nye rekrutteringsoppdrag, avslutter hun.


FREMO avd. Tromsø

Frank Wikran, avdelingsleder Tromsø

Telefon 900 61 353 E-post frank.wikran@fremogruppen.no

Publisert i avisa Nordlys desember 2021, annonsørinnhold.

Nordlys: https://www.nordlys.no/vis/annonse/fremo-bemanning/rekruttering/omdomme/?fbclid=IwAR0OaXYdUTE2K-KJ6mPy2UHXqRdOsxGPu93y4fIRTaF12diMdvPAmE-mGgo

Tags: