Kommunedirektør

Kommunedirektør

Lurøy kommune
Onøyveien 14
8766 Lurøy
Søknadsfrist: 01. september 2022
Søknaden merkes: 4547387646

Nåværende rådmann har etter 10 år i stillingen søkt nye utfordringer, og vi søker derfor etter hans erstatter. 

 

Vi søker en leder som skal være med på å videreutvikle Lurøy kommune til en god kommune å leve og bo i. Kommunedirektøren skal bidra til at resultat oppnås gjennom utvikling av organisasjonen, motiverte medarbeidere og effektive styringssystemer. 

 

Vi ønsker oss en kommunedirektør som har god rolleforståelse og er en kulturbygger som skaper stolthet og stabilitet i organisasjonen. Du evner å videreutvikle felles mål og arbeider for et godt samspill mellom administrasjon, tillitsvalgte, politikk, innbyggere og næringsliv. 

 

Som kommunedirektør er du tydelig, trygg og har god gjennomføringsevne og evner å se verdiene, utfordringene og mulighetene som ligger i en liten kommune på Helgelandskysten.

 

Ansvarsområder:

 • Kommunedirektøren i Lurøy kommune vil ha ansvar for økonomi og budsjettering, HR/personal, saksbehandling og næringsarbeid.

  •  Videreutvikle organisasjonen gjennom strategisk ledelse og organisasjonskultur med tydelige lederroller, høy kompetanse og gode holdninger
  •  God og langsiktig økonomistyring og forvaltning inkl. budsjettering
  •  Utvikle en framtidsrettet HR-strategi som gir langsiktig rekruttering, kompetansebygging og utvikling med tilfredse medarbeidere
  •  Videreutvikle strategier for samfunns- og næringsutvikling både kommunalt og gjennom regionalt samarbeid
  •  Være en pådriver i prosesser innenfor endring og digitalisering
  •  Utrede, legge fram saker for folkevalgte organ og følge opp politiske vedtak
  •  Sikre god kommunikasjon og service til innbyggerne

   

Kvalifikasjoner:

  • Relevant høyere utdanning og ledererfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet
  •  God økonomikompetanse. Det er en fordel med erfaring fra kommunal økonomi.
  •  Kunnskap om offentlig virksomhet og politiske prosesser
  •  Erfaring og kompetanse fra organisasjonsutvikling, digitalisering og strategisk arbeid er en fordel
  •  God muntlig og skriftlig framstillingsevne

   

Personlige egenskaper:

 • Det er viktig for oss at du er tydelig, har god gjennomføringsevne og evner å se verdiene, utfordringene og mulighetene som ligger i kommunen og regionen. 

  •  Du evner å sette deg inn i komplekse problemstillinger og å tenke strategisk
  •  Du er målrettet, resultatorientert og har stor arbeidskapasitet
  •  Du har gode samarbeidsevner og en inkluderende lederstil
  •  Du er trygg, tydelig og beslutningsdyktig

  Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

   

Vi tilbyr:

  • En krevende og spennende lederstilling i en kommune med positiv utvikling og et svært aktivt næringsliv 
  •  En stilling med stor mulighet for påvirkning i en kommune med korte beslutningsveier
  •  Godt arbeidsmiljø og et team av dyktige og dedikerte kollegaer
  •  Konkurransedyktige betingelser inkl. gode pensjons- og forsikringsordninger

   

  Lurøy kommune har ordnet økonomi, sterkt og variert næringsliv og stor verdiskapning.

  Kommunen har en godt utviklet desentralisert tjenestestruktur, samt er i utarbeidelse av ny samfunnsplan.

   

  Søknadsfrist: 1. september

   

  Spørsmål til stillingen kan rettes til Lurøy kommune ved ordfører Håkon Lund, tlf. 976 47 886 eller Fremo Rekruttering ved seniorrådgiver Jorunn Løseth, tlf. 907 90 311.

   

  Ta gjerne kontakt for en uforpliktende, uformell samtale. Alle henvendelser til FREMO behandles konfidensielt, også ovenfor oppdragsgiver hvis ønskelig.

   

  I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli varslet på forhånd.

Om arbeidsgiveren

Lurøy er en kystkommune på Helgeland, like sør for polarsirkelen. Kommunen består av fastland og 1372 store og små øyer. I denne praktfulle naturen med sjøsalte strender og fagre fjell bor det i underkant av 2000 mennesker. Moderne hurtigbåter, bilferger og veier gir folket daglige forbindelser. Havet har vært og er vår hovedkilde til næring og liv. I moderne havbruk er vi blant de fremste i landet med 3 lokaleide oppdrettsselskaper. Det satses på samferdsel og nye tiltak innen industri og etablering innen et vidt spenn av bransjer. Vi har full barnehagedekning og gode muligheter for en aktiv fritid. Kommunen har god økonomistyring og godt samarbeidsklima.
www.luroy.kommune.no
Søk nå
Tips en venn

Ditt navn:
Send til E-post: