Prosjektleder

Prosjektleder

Coop Midt-Norge SA
Haakon VIIs gate 9
7041 Trondheim
Søknadsfrist: 28. august 2022
Søknaden merkes: 4543957914

 

Eiendomssektoren i CMN har nå vokst så mye at vi trenger å styrke sektoren med ny stilling som:

 

PROSJEKTLEDER

Stillingen vil rapportere til Prosjektsjef. 

 

Hovedarbeidsoppgaver er: 

 • Bistå i reguleringsarbeid
 • Planlegge og lede prosjekter, herunder kontrakt-, økonomi- og rapporteringsansvar
 • Sikre at det enkelte prosjekt utføres iht. kontrakt, krav til HMS, kvalitet og økonomi
 • Administrere og styre prosjekt iht. organisasjonens målsetting, økonomiske rammer og fremdriftsplaner
 • Kontrahere entreprenører og leveranser
 • Faglig støtte til drifts- og vedlikeholdssjefer på mindre ombyggingsprosjekter

Kompetansekrav: Vi søker

 • En strukturert person med minimum ingeniørbakgrunn på høgskolenivå
 • Relevant prosjektlederkompetanse/erfaring fra næringsbygg. 
 • En person som har gode lederegenskaper, gode samarbeids/kommunikasjonsegenskaper og god digital kompetanse.
 • En person som er selvstendig, resultat- og utviklingsorientert 
 • En person som evner å sette kunden først 

 

Den som tilsettes må kunne disponere egen bil i tjenesten. Gode lønns- og arbeidsvilkår. Evt. spørsmål om stillingen kan rettes til Eiendomsdirektør Ulf Haugen, tlf. 996 00 996, HR Direktør Anniken Olsen, tlf. 957 09 270, eventuelt Fremogruppenv/ Kjell Inge Fremo, tlf. 900 22 300.

 

 

 

Søk på stillingen via: finn.no eller fremogruppen.no innen 28. august 2022

 

 

 

Alle henvendelser til Fremogruppen vil bli behandlet konfidensielt, også overfor oppdragsgiver om ønskelig. 

 

 

Om arbeidsgiveren

Coop Midt-Norge SA (CMN) er ett av landets største samvirkelag med en omsetning på ca. 8,4 milliarder kroner. Virksomheten omfatter detaljvarehandel, medlemssparing samt finans- og eiendomsforvaltning. 
CMN er en av Midt-Norges største arbeidsgivere, med ca. 2700 ansatte og eier og driver 141 butikkenheter i Trøndelag. CMN eies av ca. 250. 000 medlemmer og er tilsluttet Coop Norge SA som er fellesorganisasjonen for landets ca. 60 samvirkelag.


CMN Eiendom eier og forvalter rundt 300.000 kvm bygningsmasse og har ca. 764 000 m2 tomteareal. I tillegg eier vi ca. 51 400 m2 bygningsmasse og ca. 165 000 m2 tomteareal gjennom heleide og deleide datterselskaper, beregnet ut fra vår eierandel. 

CMN Eiendom er en stor aktør på sentersiden i form av sitt eierskap av City Lade, City Syd (50%), Mo Handelspark, Kolvereidsenteret, Frostasenteret, Domus Røros, Holmensenteret i Namsskogan, Leksviksenteret, samt seksjoner ved Amfi Steinkjer og Valentinlystsenteret i Trondheim. 

Coop Midt-Norge skal i henhold til vår strategi vokse, noe som krever flere butikker. Butikkenes lokaler ønsker vi primært å bygge og eie selv, gjerne i kombinasjon med annen eiendom. CMN Eiendom skal også ivareta eksisterende verdier ved å oppgradere og videreutvikle egen bygningsmasse og tomter. Som del av dette gjennomføres mulighetsstudier og reguleringsprosesser hvor prosjektene formes. Vi planlegger, kalkulerer, kontraherer og bygger nye bygg, både med samarbeidspartnere og i egenregi. 
 
Søk nå
Tips en venn

Ditt navn:
Send til E-post: