Hvordan skrive CV og søknad

Curriculum Vitae - skal gi en oversiktlig og lettfattelig informasjon om utdanning og tidligere erfaring

 • Tilpass CV’en til den jobben du søker på
 • Oppdatert kontaktinformasjon og personalia (Fullt navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer og e-post)
 • Fremhev det du er mest stolt over å ha oppnådd og konkrete resultater
 • Bruk gjerne bilde
 • Nøkkelkompetanse: Noen ord om relevant erfaring og personlige egenskaper
 • Skriv i omvendt kronologisk rekkefølge, det vil si at du begynner med det siste
 • Bruk standard skrifttyper som er lett å lese, også på PC

 

Utdanning

 • Sett opp etter dato, den siste utdanningen først
 • Tidsrom – Utdanning – Utdanningssted

 

Arbeidserfaring

 • Sett opp etter dato, den siste arbeidsplassen først
 • Tidsrom – arbeidsgiver – stilling
 • Kort beskrivelse av ansvarsområder

Hva som skal stå øverst av utdannelse og arbeidserfaring, kommer an på hva som er mest relevant.

 

Ta gjerne med info. om

 • Kurs/kursvirksomhet
 • Verv
 • Språkkunnskaper
 • IT-kunnskaper (programmer/systemer som kan være relevant)
 • “Referanser oppgis på forespørsel”

 

HVORDAN SKRIVE SØKNAD

 • Ditt fulle navn, adresse og kontaktinformasjon
 • Arbeidsgivers navn og adresse, før eventuelt opp kontaktperson
 • For eksempel: “Søknad på stilling som ……”
 • Henvis til stillingsannonse eller presiser hvordan du fikk vite om jobben
 • Send aldri en masseprodusert søknad, skreddersy søknaden til stillingen du søker
 • Skriv en søknad som gjør leseren interessert i akkurat deg
 • Les stillingsannonsen nøye og la dette fremkomme i søknaden
 • Les alltid korrektur! Søknaden skal være feilfri og vise at du har arbeidet godt med den
 • Fortell hvorfor du søker akkurat denne stillingen og om motivasjonsfaktor, både for bedrift og arbeidsoppgaver i stillingen
 • Gi relevante opplysninger om dine personlige egenskaper, din utdanning og yrkesbakgrunn. Presiser dine positive egenskaper som er nyttige for stillingen. Eksempel: “Gjennom min jobb som vikar hos…. har jeg fått tilbakemeldinger på at jeg er positiv, effektiv og flink med mennesker”
 • “Er det ønskelig med mer informasjon stiller jeg gjerne til et intervju”
 • “Med vennlig hilsen”