Derfor velger Rigmor dette byrået når hun skal rekruttere nye ansatte

Rigmor Frost, daglig leder ved Frost Eiendom, innså for flere år siden at tiden ikke strakk til da hun skulle finne nye ansatte. Hun fikk hjelp av FREMO, og i dag har de rekruttert nesten halvparten av hennes ansatte.

Frost Eiendom er Trondheims største private boligutleier. Familieselskapet fyller hele 75 år i år, og har 1300 boliger og 12000 kvadratmeter med næringslokaler til utleie.

I sjefsstolen sitter Rigmor Frost. Hun har hatt stillingen som daglig leder i 16 år, og har vært gjennom en haug med ansettelsesprosesser på den tiden.

Tidligere har hun gjort dette på egenhånd, men etter hvert innså Rigmor at hun trengte hjelp.

– Jeg kjørte en ansettelsesprosess selv med mange søkere. Jobbhverdagen er travel og fokuset var et annet sted. Jeg innså at jeg ikke hadde tid til dette, og at jeg trengte hjelp til å komme gjennom søkermassen og få struktur på prosessen, sier Frost.

Rigmor Frost mener det slett ikke er tilfeldig at de ansettelsene FREMO har gjort for henne til nå har fungert så godt.

 

Ikke flaks

Da er det greit å få god hjelp til å finne de beste folkene på markedet. Valget falt på FREMO da hun hørte hvordan de går fram for å hjelpe bedrifter med ansettelser.

– FREMO har rekruttert syv av våre 17 ansatte gjennom de syv siste årene. Det har gått kjempebra, og alle er der fortsatt den dag i dag. Tidligere har jeg tatt noen snarveier og gjort feil. Jeg tror ikke jeg hadde vært like fornøyd med kandidatene i dag om jeg ikke hadde jobbet med FREMO, legger hun til.

Det er daglig leder i FREMO, Hege Svendsen, som har jobbet tettest med Frost i hennes søken etter de riktige hodene. Gjennom søk i sine store nettverk har de sammen jobbet tett for å finne kandidatene familieselskapet ønsket seg. Og som i de fleste gode ansettelsesrundene er det forarbeidet som har vært viktigst for en vellykket rekruttering.

–   Vi bruker mye tid på å sette oss inn i bedriftens kultur og utfordringer, og gjøre en analyse av hvilken type person de trenger. For å kunne gjøre en best mulig jobb er vi avhengig av å jobbe tett, forteller Svendsen.

Frost på sin side er enig, det er langt fra tilfeldig at alle nyansettelsene har gått såpass bra.

– Det er ikke flaks, det er fordi vi gjorde en grundig jobb fra starten av. FREMO har en fin evne til å sette seg inn i kundens kultur, og brukte mye tid på å bli kjent hos oss. Kulturen er viktig for arbeidsplassen. Vi er et lite miljø, og det er viktig at de nye passer inn hos oss. Vi har diskutert og sparret med hverandre gjennom hele prosessen, sier Frost.

Kulturen på arbeidsplassen er et viktig element som må kartlegges for å finne den riktige kandidaten.

 

– Søkerne skal føle seg verdsatt

Gjennom hele prosessen fra førstekontakt er det FREMO som har tatt seg av alt fra stillingsutlysning til søknader og referansesjekk, noe som gjør at Frost har kunnet konsentrert seg om andre ting. Noe av det Frost har satt mest pris på i prosessen er hvordan FREMO har fulgt ansettelsen hele veien. Også etter at de har fått på plass den riktige personen i bedriften.

– Det er viktig for oss at rekrutteringsbyrået vi velger er god til å håndtere alle kandidatene som søker. Alle skal føle seg ivaretatt og selv om de ikke får jobben, så skal de få et ordentlig svar, sier Frost.

FREMO jobber aktivt med søk i sine store nettverk.

Svendsen i FREMO forteller at jobben er ikke ferdig etter at den riktige kandidaten er plukket ut.

– Det er ikke den siste ansettelsen vi skal gjøre, så det er viktig å legge grunnlaget for framtidige prosesser. Det er også viktig for oss at de som ikke får jobben skal føle at de ikke har brukt tiden sin forgjeves, sier Svendsen.

 

Tenke utenfor boksen

Svendsen poengterer at flere av ansettelsene som blir gjort, kommer via det store nettverket til FREMO.

– Vi jobber alltid med aktivt kandidatsøk mens utlysningene virker. Vi leter etter personene i de forskjellige basene vi har, bruker de ulike nettverkene til alle våre ansatte og sparrer for å finne rett person. Men de vi finner og tar med i prosessen, må selvfølgelig konkurrere på lik linje med de andre kandidatene som søker, understreker hun.

Hun sier videre at en av oppgavene til rekrutteringsbyrået er å få kunden til å tenke litt utenfor boksen.

– Det er viktig for oss å utfordre oppdragsgiveren til å se ting fra et litt annet ståsted, og prøve å analysere sin egen bedrift fra utsiden. Dessuten har vi fokus på å tenke strategisk og langsiktig, hvordan ser teamet ut i dag og hva vil jeg trenge av kompetanse fremover, sier Svendsen.

Tags: