Fremogruppen satser videre i Tromsø

Vi har styrka vår avdeling i Tromsø og ønsker Pål Eilertsen velkommen i teamet!😃 Pål startet hos oss i desember 22 og er allerede godt i gang hos oss.


Hvem er Pål?
Pål har vokst opp på en gård på Senja, er gift, har 3 barn og ett barnebarn, og har bodd i Tromsø siden 1995.
-Fritiden bruker jeg til familie og friluftsliv, jakt og fiske. Dette gir meg masse overskudd og energi.


Etter et år i Forsvaret, startet han ved en tilfeldighet i en dagligvarebutikk og ble raskt butikksjef med drift og resultatansvar. Etter 9 år i butikk startet han som selger for leverandører til dagligvare, med ansvar for Troms og Finnmark.


De siste 12 årene har han jobbet med rekruttering og bemanningsplanlegging som hovedoppgaver, samt en del prosjektstyring og systemutvikling.


-Jeg har gjennom alle disse årene jobbet med mennesker. Min motivasjon for å jobbe i Fremogruppen er at jeg trives aller best når jeg kan utfordre kandidater på hva de kan, samt finne den rette kandidaten til den stillingen kunden har behov for.


-Fremogruppens verdier, folkelig/erfaren/fremoverlent, er verdier som passer meg godt. Sammen skal vi skape vinnerfølelse!😃


Trenger du hjelp til din neste ansettelse eller har du behov for en vikar?


Ta kontakt med team Tromsø: https://fremogruppen.no/avdeling-tromso/

Vi gratulerer Hattfjelldal kommune med signering av ny kommunedirektør


Takk til rekrutteringsutvalget ved ordfører Harald Lie i spissen for at vi fikk bistå dere i rekrutteringsprosessen og gratulerer til Asbjørn Engum med ny jobb.


Asbjørn har solid erfaring som leder fra både privat næringsliv, politi og forsvaret. Han har tidligere jobbet flere år i luftambulansen på Helgeland, han er godt kjent i området og kommer flyttende til Hattfjelldal på nyåret.

Pressemelding Hattfjelldal kommune: https://hattfjelldal.kommune.no/aktuelt/asbjorn-engum-er-ansatt-som-ny-kommunedirektor-i-hattfjelldal-kommune.6963.aspx?fbclid=IwAR0Zpoeorbn9_M5Bq53rP2dmKz03nruOtw0G8pj0zL_q9gYJGKRXc5yjruk

Asbjørn kjenner til regionen og Hattfjelldal kommune blant annet fra hans mange år i Statens Luftambulanse.

Han trives godt ute i naturen, er en aktiv fjellklatrer og med sine 870 fallskjermhopp bak seg, kanskje blir han vår første kommunedirektør som lander på flystripa i Hattfjelldal?


Vi i Fremogruppen gratulerer både kommune og kandidat!

Miljøfyrtårn | Fremogruppen AS

Miljøfyrtårn gjør grønn omstilling konkret og effektivt.

Vi i Fremogruppen har høyt fokus på hva vi som firma kan gjøre for å ta vare på miljøet. Allerede i 2010 ble vi sertifisert Miljøfyrtårn og hvert år har vi satt fokus på både arbeidsmiljø og vårt fysiske utslipp for å forbedre oss ytterliggere.

Vi er stolte over å jobbe med resertifisering til Miljøfyrtårn for 4. gang nå høsten 2022.

Vi har et bevisst forhold til vårt fotavtrykk og har etablert miljøvennlige rutiner og mål for at vår virksomhet skal bli enda mer bærekraftig. Vi stiller høye krav til oss selv og våre samarbeidspartnere, og sammen vil vi bidra til en bærekraftig hverdag.

Det at vi har fått stemplet Miljøfyrtårn innebærer å vise åpenhet i virksomhetens arbeid på klima, miljø og arbeidsmiljø. Offentliggjøring av dette er også informasjon våre kunder og andre interessenter kan dra nytte av.

Gjennomførte tiltak

Vi har verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Vi slår av lys på møterom og kontorer når de ikke er i bruk, vi har gått over til ledbelysning, har regulering av temperatur, vår firmabil er el-bil og vi har en beliggenhet på hovedkontor på Lade med Metro rett utenfor bygget vårt hvor vi oppfordrer kunder og kandidater til å velge kollektivt.

Denne uka har vi «grønn uke» på Fremo, hvor vi har fokus på resertifisering Miljøfyrtårn. Ansatte har blitt delt inn i fire forskjellige grupper, har jobbet med arbeidsmiljø, gjenbruk og forbruk, avfallshåndtering og informasjon rundt bærekraft.

Ved å fokusere på vårt Miljøfyrtårn, ønsker vi å bevisstgjøre både ansatte, samarbeidspartnere og kunder slik at vi sammen kan gjøre en forskjell for miljøet.

Resultater

Klimaregnskap Fremogruppen AS

Ta kontakt med oss hvis du ønsker utfyllende informasjon rundt vårt klimaregnskap.

firmapost@fremogruppen.no

Fremogruppen intervjuet i Midtpunkt

from ‘Midtpunkt 2-2022’HUMANKAPITAL

– Næringslivet trenger pragmatiske løsninger, ikke ideologi

Selv om de komparativt sett er en liten aktør på landsbasis, viser Fremogruppen AS heftige muskler i konkurranse med multinasjonale bemannings- og rekrutteringsgiganter.

TEKST OG FOTO: Jan-Are Hansen

Fremogruppen intervjuet i næringsforeningens Midtpunkt

– I 2019 deltok vi en nasjonal anbudskonkurranse om å levere bemanningsløsninger i Trondheim til en av Norges største dagligvarekonsern. På det siste møtet i Oslo fi kk vi beskjed om at vi var en svært aktuell leverandør dersom vi kjapt etablerte en fi lial i Tromsø. Ikke noe problem, kontret vi sikkert. Og resten er historie. Hege Svendsen, daglig leder og partner i Fremogruppen, smiler inne i hovedkontoret på Lade. Hun mener forklaringen er todelt. – Vi er en organisasjon med korte beslutningsveier, vi hiver oss rundt fort når det.

↑ Fornøyd, men også bekymret for

bransjens framtid. Seniorrådgiver Jorunn Løseth og daglig leder/partner Hege Svendsen i Fremogruppen AS, har opplevd jevn og god vekst de siste årene. Regjeringens forslag om betydelige innstramminger i dagens innleieregelverk er de lite begeistret for.

Har samlet forretningsområdene. Fremo Bemanning skiftet i februar navn til Fremogruppen AS. Her representert ved daglig leder/partner Hege Svendsen og seniorrådgiver Jorunn Løseth.

trengs. I tillegg har vi etter min mening en helt unik kjennskap til næringslivets behov i Trondheimsregionen. Det er et resultat av organisk, stødig vekst og utvikling gjennom 17 år. Vi har blitt ett av Midt-Norges største byrå, sier Svendsen til Midtpunkt.

HAR SKIFTET NAVN

Fremogruppen AS omsatte i 2021 for 114 millioner kroner, med et resultat før skatt på 6,3 millioner kroner. Bedrift en ble etablert i 2005 av Kjell Inge Fremo og teller i dag 18 ansatte som driver med rekruttering, bemanning og rådgivning. For mange av Midtpunkts lesere er sikkert Fremo Bemanning et kjent navn. I februar skift et virksomheten navn til Fremogruppen AS.

– Hvorfor? – Det var for å for å samle forretningsområdene våre. Å bedre refl ektere totaliteten av det vi holder på med. De siste årene har rekrutteringstjenester blitt en stadig viktigere del av aktiviteten. Det samme gjelder rådgivning, forklarer seniorrådgiver Jorunn Løseth. De fl este kundene er i dag private. Det har imidlertid vært en sterk vekst i off entlige oppdragsgivere. – Akkurat nå bistår vi for eksempel Gjemnes kommune med å ansette ny kommunedirektør. En kompleks, men samtidig voldsomt spennende oppgave for oss, legger Løseth til.

TRØBBEL ETTER KORONA FOR MANGE

Et kjapt søk på Fremogruppen AS på nett og i sosiale medier, avslører at bedrift en ikke ligger på latsiden. De skal skaff e til veie ny plansjef for utvikling av Nyhavna, prosjektleder for COOP Midt-Norge Eiendom og daglig leder til Riis Eiendom. For å nevne noen. På bemanningssiden har Fremogruppen AS arbeidsgiveransvar for cirka 800 vikarer hvert år, innenfor de fl este bransjer og stillingskategorier. – Da snakker vi alt fra økonomi og dagligvare, til servering og transport, forklarer Løseth. – Hvordan vil dere beskrive situasjonen i dag etter to år med pandemi? – At det er stor mangel på arbeidskraft i en rekke bransjer. Tilbakemeldingene vi får fra nettverkene våre er at det er svært utfordrende å skaff e riktig kompetanse og tilstrekkelig med arbeidskraft til å dekke inn akutte behov og topper, sier hun til Midtpunkt. Svendsen understreker samtidig at de samarbeider godt med NAV. – Vi står på forskjellige plattformer, men har samme grunnleggende oppgave – å bidra til at folk fi nner en jobb.

SVÆRT LITE BEGEISTRET

Bemanningsbransjen har vært en politisk het potet i fl ere år. Etter regjeringsskift et i 2021 er det ikke en overdrivelse å beskrive den metaforiske rotfrukten som rødglødende. I januar sendte Arbeids- og inkluderingsdepartementet ut et høringsforslag om store endringer i regelverket for inn- og utleie av arbeidskraft . Der anbefales det blant annet forbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo og Viken. “(…) det er behov for tydelige innstramminger i innleieregelverket for å unngå at arbeidsmiljølovens hovedregel om faste ansettelser undergraves.” heter det i høringsforslaget. Svendsen, som også er styremedlem i NHO Service og Handel – Bemanning og Rekruttering, er ikke uventet svært lite begeistret for regjeringens forslag. – Det er ødeleggende. Dette vil få svært store konsekvenser for tilgang på kompetanse og arbeidskraft i næringslivet, mener hun. Svendsen påpeker videre at bemanningsbransjen er en av de mest gjennomregulerte i Norge i dag. – Dette er aktører som gås i sømmene kontinuerlig. Og det er en positiv ting. Å luke ut useriøse aktører er viktig. Samtidig blir det etter mitt skjønn helt feil å karakterisere innleie av arbeidskraft som en trussel mot et organisert arbeidsliv. Næringslivet trenger pragmatiske løsninger, ikke ideologi, mener Svendsen og trekker fram at bemanningsbransjen, ifølge Forskningsstift elsen Fafo, utgjør nærmere to prosent av alle årsverk i Norge.

FREMOGRUPPEN AS

• Etablert i 2005 som Fremo

Bemanning • Skiftet i februar navn til

Fremogruppen AS • Driver innen rekruttering, bemanning og rådgivning • Omsatte i 2021 for 114 millioner kroner med et resultat før skatt på 6,3 millioner kroner • 18 ansatte. Hovedkontor på Lade, med fi lialer i Orkanger og Tromsø

Fremorgruppen støtter kultur – Nidaros Bluesfestival

Nidaros Bluesfestival beskriver seg selv som en “Bluesfestival i Trondheim med lokale helter, norske toppnavn og internasjonale stjerner.” www.nidarosblues.no

Fremogruppen har vært samarbeidspartner med Nidaros Bluesfestival i ti år. Også i år er vi tilstede med vår egen FREMO Bar & Scene.

Flott arrangement og flere dager med fantastisk musikk og fulle saler med publikum.

Fremogruppen på Midtnytt

Gründer Kjell-Inge Fremo og daglig leder Hege Svendsen ble invitert til NRK Trøndelag og på Midtnytt 20. april for å gi råd om yrkesvalg og jobbmarkedet.

https://www.nrk.no/video/distriktsnyheter-midtnytt_DKTL98042022

Fremogruppen er på fra 03:50.

Godt samarbeid på tiende året – Olavsfest

Godt samarbeid på tiende året!
Det er en glede for Olavsfest å forlenge partneravtalen med rekrutterings- og bemanningsbyrået Fremogruppen Dette blir det tiende året med samarbeid!

Vi setter stor pris på å ha gode, langsiktige partnere som Fremo med på laget, sier Joakim Weibull i Olavsfest.

På bildet, fra venstre: Kjell-Inge Fremo, Hege Svendsen og Joakim Weibull.

Vi har forlenget avtalen som partner til Olavsfest. Det er viktig for oss å støtte kulturlivet i byen og regionen og vi ser frem til en ny folkefest i Trondheim i sommer, uttaler daglig leder Hege Svendsen i Fremo.

https://www.facebook.com/olavsfest/

Vi skifter navn til FREMOGRUPPEN

Dette gjør vi for å samle våre forretningsområder

Fremo Bemanning AS ble etablert i 2005. Siden den gang har vi vokst til å bli et av Midt-Norges største byrå innen rekruttering, bemanning og rådgivning.

Vi bistår deg i ansettelse av medarbeidere, fagspesialister og toppledere, både i privat og offentlig sektor. Våre konsulenter har lang og bred erfaring, samt utdanning og sertifisering innen rekruttering, organisasjon, ledelse, rådgivning og markedsføring.

TRONDHEIM | TROMSØ | ORKANGER

Selskapet består i dag av 18 konsulenter og vi har kontorer i Trondheim, Tromsø og Orkanger, med hele landet som nedslagsfelt.

Trenger du hjelp til din neste ansettelse?

– Snakk med oss i FREMOGRUPPEN

www.fremogruppen.no

Slik kan rekruttering bygge omdømme

Frank Wikran (t.v) og Sol Ness jobber for at bedrifter skal finne gode ansatte som blir værende. Foto: Kristoffer Lorentzen

Slik kan rekruttering bygge omdømme
Gjennomtenkt og langsiktig markedsføring av bedriften tiltrekker gode kandidater. Det fører ikke bare til gode ansettelser, men bidrar også til grønne tall på bunnlinja.
Feilansettelser er dessverre vanlige. En undersøkelse med over 800 respondenter viste at fire av ti norske bedrifter opplevde å gjøre feilansettelser i løpet av et år.

  • Feilansettelser er som regel også fryktelig dyrt. I snitt koster det en bedrift en og en halv årslønn når det viser seg at personen ikke fungerer på en tilfredsstillende måte i jobben sin, forteller Frank Wikran.

Frank er avdelingsleder ved Fremo Rekruttering i Tromsø og oppfordrer bedrifter til å tenke både langsiktig og strukturert når de er på jakt etter nye folk.

Frank oppfordrer bedrifter til å tenke langsiktig og strukturert når de trenger nye ansatte. Foto: Kristoffer Lorentzen


Employer branding

Employer branding er et tema som tas opp i økende grad og noe mange virksomheter prioriterer mer og mer. Sol Ness, som har en mastergrad i arbeid-og organisasjonspsykologi, jobber i dag som kundekonsulent ved Fremo Rekruttering. Hun utdyper hva dette ny-ordet innebærer i praksis.

– Kort fortalt handler employer branding om markedsføring av bedriften. I en rekrutteringsprosess er det ikke bare arbeidsgiverne som får et førsteinntrykk av kandidatene. Også kandidatene selv danner seg et bilde av hvem bedriften er og hvordan de kan gagne dem, forklarer Sol.

Hun trekker også frem at intern merkevarebygging, å nå ut til ansatte som allerede er i bedriften, kan være et skikkelig sjakktrekk.

– Markedsføring foregår både eksternt og internt, og ved å involvere ansatte kan man skape fremsnakkere som er med på å bære merkevaren, både innad og utenfor virksomheten.

Videre legger hun til at det er flere måter bedrifter kan bygge et omdømme på, som gjør dem attraktive for nøyaktig de kandidatene de er på utkikk etter.

Også kandidatene danner seg et bilde av hvem bedriften er

Sol Ness, kunderådgiver i Fremo,om employer branding

Bygg merkevaren

Annonsering er et viktig virkemiddel som synliggjør bedriften, særlig for jobbsøkere. Benytt mulighetene som ligger i å markedsføre bedriften når du annonserer.

– Å annonsere viser at man vokser, pluss at det er god markedsføring for bedriften. Når vi planlegger markedsføring og annonsering sammen med oppdragsgiver, har vi fokus på hvilke målgrupper vi bør nå, forteller Frank.

De forteller at det her er viktig å se verdien i de ulike kanalene, og vurdere ut ifra hver enkelt stilling. Enkelte yrkesgrupper når du best på LinkedIn, mens andre treffer best for eksempel med målrettet annonsering på Facebook.

– Vi ser at vi når flere unge på Instagram kontra papiravis. Kanskje bør man kjøre en combo av lokalavis og bannerannonsering i de store riks-og regionsavisene. Mulighetene er mange, men bør uansett skreddersys i samarbeid med oppdragsgiver på hvert enkelt rekrutteringsoppdrag.

Han legger vekt på at kombinasjonene av å jobbe parallelt med aktivt kandidatsøk og målrettet annonsering, totalt sett gjør sjansen for å finne riktig kandidat stor.

Sol valgte å flytte nordover igjen etter endt utdannelse. Hun mener Tromsø byr på noe helt unikt Foto: Kristoffer Lorentzen


Tenk helhetlig

Kanskje bør man vise frem andre sider enn kun hvorfor det er bra å jobbe der, men også hvorfor det er flott å bo og leve her i nord.

– Saken om at Nord-Norge mister mye god kompetanse til konkurrerende virksomheter sørpå, fortsetter å være veldig relevant. Derfor er det kanskje særlig viktig for virksomheter i nord å bli enda flinkere til å vise frem hva lokalsamfunnet har å by på for de som ønsker å flytte hit, utdyper Frank.

– Selv tok jeg halve utdannelsen i Trondheim, men valgte å flytte nordover igjen, fordi Tromsø byr på en helt unik natur og fantastiske mennesker, skyter Sol inn.

Her er det mye å spille på, alt fra fritidsaktiviteter i kaldt og rått klima, til spennende arbeidsområder.

– Et godt virkemiddel er å bruke fornøyde ansatte som ambassadører for bedriften. Ofte blir de lenge i jobbene sine og fremsnakker arbeidsplassen. Vær obs på hva det er som gjør at de blir og trives her – om det er fjellsport, det lune lokalsamfunnet eller jobbrelaterte problemstillinger som kanskje er særegne for en landsdel hvor folketallet er spredt og distansene er lange, sier Frank.


FREMO BEMANNING AS

Visste du at …?

…I 2020 åpnet Fremo en ny avdeling i Tromsø, som dekker bemannings og rekrutteringsbehov for alle deres kunder i den nordlige delen av landet.

…Fremo ble etablert i 2005 og har rekruttering, bemanning og rådgivning som sine forretningsområder. De gjennomfører årlig ca. 140 rekrutteringsprosesser til faste stillinger i privat og offentlig sektor. Omsetningen var i 2020 på kr. 114 millioner og de har ambisjoner om å vokse.

…Deres rådgivere er Sertifiserte Rekrutterere DNV-GL og i ulike testverktøy. Deres verdier folkelig, fremoverlent og erfaren er leveregler for dem i hverdagen og de lever etter sin visjon; å skape vinnerfølelse.

Begynn tidlig

Rekrutteringsfaget handler om å sette seg inn i fagmetodikk og bruke metoder for rekruttering på en bevisst og strategisk måte. Enten det er strukturerte intervju eller testing og caser, begynner hele prosessen med en solid behovsanalyse ute hos kunden.

– En god jobbanalyse gjør det lettere å finne rette kandidater, og i utformingen av denne hjelper det ofte å sparre med en rekrutteringsrådgiver. Rekrutteringer er gjerne tidkrevende prosesser som krever høy grad av nøyaktighet og et bevisst forhold til metoder. Det er nemlig ikke hvor mange rekrutteringer du har gjort som avgjør om utfallet blir best mulig, men rekrutteringsvanene dine, sier Sol.

Omdømme vandrer også mye på mele, og påvirkes av en såkalt snakkis. Mange bedrifter er veldig var på dette ovenfor kunder og samarbeidspartnere, men det kan være vell så viktig å tenke på dette når du er i kontakt med jobbsøkere.

– Det er kanskje ikke alle som tenker på hvor viktig inntrykket av selve prosessen er. En profesjonell fremgang og gode metoder i rekrutteringen gjør at vi kan gi godt argumenterte tilbakemeldinger, også til de kandidatene som ikke kommer videre. Dette er veldig viktig for hvordan en bedrift fremstår i bransjen, og igjen for hvor godt de klarer å tiltrekke seg relevante kandidater neste gang de ansetter. At alt dette har en sammenheng er noe vi alltid tar i betraktning når vi går i gang med nye rekrutteringsoppdrag, avslutter hun.


FREMO avd. Tromsø

Frank Wikran, avdelingsleder Tromsø

Telefon 900 61 353 E-post frank.wikran@fremogruppen.no

Publisert i avisa Nordlys desember 2021, annonsørinnhold.

Nordlys: https://www.nordlys.no/vis/annonse/fremo-bemanning/rekruttering/omdomme/?fbclid=IwAR0OaXYdUTE2K-KJ6mPy2UHXqRdOsxGPu93y4fIRTaF12diMdvPAmE-mGgo

Frokostmøte “Det er nå det gjelder”