Bemanning

Vi har døgnåpent og kan skaffe vikar på svært kort varsel, slik at dere kan gjennomføre arbeidshverdagen som planlagt.

Selskapet ble etablert i 2005. Siden den gang har vi vokst til å bli et av Midt-Norges største byrå innen rekruttering, bemanning og rådgivning. Vi bistår deg i ansettelse av medarbeidere, fagspesialister og toppledere, både i privat og offentlig sektor. Våre konsulenter har lang og bred erfaring, samt utdanning og sertifisering innen rekruttering, bemanning, organisasjon, ledelse, rådgivning og markedsføring.

I 2022 skiftet vi navn til FREMOGRUPPEN for å samle våre forretningsområder. Selskapet består i dag av 16 konsulenter og vi har kontorer i Trondheim, Tromsø og Orkanger, med hele landet som nedslagsfelt.

TRONDHEIM | TROMSØ | ORKANGER

Vi har mange oppdragsgivere med stort behov for vikarer på kort varsel og er vant til å levere på korte tidsfrister. Våre referanser kan bekrefte at tilgjengelighet er en suksessfaktor i samarbeidet og kan beskrives som «24/7».

Våre oppdragsgivere kan bekrefte at vi gir mye av oss selv og gjør det vi kan for å levere kvalitet innenfor korte frister og med en samarbeidsform som gjør krevende hverdager effektive, men også positive. Vi har arbeidsgiveransvar for ca. 700 vikarer hvert år, innenfor de fleste bransjer og stillingskategorier.

Vi er sertifisert som Miljøfyrtårn og vektlegger helse, miljø og sikkerhet høyt. Vårt kvalitetssikringssystem er basert på innholdet i miljøsertifiseringen (HMS-planer, internkontroll, miljø, avvikshåndtering), de etiske retningslinjene, aktuelt lovverk og faglige retningslinjer iht. sertifiseringen som rekrutterer DNV. Som NHO-medlem er vi i en prosess med å gjennomføre sertifiseringen Revidert Arbeidsgiver (RA), en sertifisering som dokumenterer kvaliteten på våre leveranser og rutinebeskrivelser av oppfølgingen av våre vikarer.

Vi følger NHO’s Alminnelige kontraktsbestemmelser om innleie av arbeidskraft.

Vi benytter et driftssystem som er et komplett forretningssystem fra kunde- og kandidatoppfølging til rekruttering, timeregistrering, faktura og lønn.

Vår visjon og våre verdier er våre leveregler i hverdagen. Vi ønsker å bli opplevd som en erfaren, fremoverlent og folkelig samarbeidspartner som skaper vinnerfølelse.